STAMTAVLE
 
 

Freetain's Something
Født: 05.11.2007
ØYELYST: 19.11.09 u.a
PL: 17.11.08 u.a

INT NORD FIN EE H IR UCH
Freetain's T.S Amaretzoin
Født: 02.12.2005
ØYELYST: 10.06.08 u.a
PL: 15.01.07 u.a
ERG Fri
INT NORD UCH NORDV-00 SV-01
Team M Alexander

Født: 20.02.98
ØYELYST: 07.05.07 u.a
DNA-testet FRI fra en
(1) type av PRA 22.04.09
NORDUCH NORDV-99 SV-96
Macrodahls Antonio
Født: 12. 07.92
ØYELYST:25.11.00 u.a
Tairon White Dream
Født: 12. 07.92
ØYELYST:25.11.00 u.a
INT NORD UCH
Freetain´s Sweet Anisette
Født: 20.09.2001
ØYELYST: 03.02.07 u.a
PL: 20.01.03 u.a
ERG Fri
DNA-testet FRI fra en
(1) type av PRA 22.04.09

INT NORD DK UCH NV-93 SV-93
Freetain's Pizang Amaretto

Født: 15.08.1991
ØYELYST: 30.06.01 u.a
PL: 07.09.92 u.a
N S UCH
Dagsljus Fannie
Født: 11.06.98
ØYELYST: 18.10.04 u.a
PL: 27.10.99 u.a
ERG Fri
N UCH
Freetain´s Let It Be

Født: 08.02.2003
ØYELYST: 03.02.07 u.a
PL: 09.07.04 u.a
ERG Fri
INT NORD FIN UCH
Betjo's Lingo Bell

Født: 06.09.1999
ØYELYST: 09.10.06 u.a
PL: 16.04.02 u.a
ERG Fri
DNA-testet FRI fra en
(1) type av PRA 22.04.09
N UCH
Ringturen's Sprett Opp

Født: 26.05.90
ØYELYST:11.05.01 u.a
N UCH
Viliten's Pepita
Født: 05.04.92
ØYELYST: 28.09.98 u.a
N S UCH
Tankan's Vaima
Født: 14.09.99
ØYELYST: 03.02.07 u.a
PL: 25.09.00 u.a
ERG Fri
DNA-testet FRI fra en
(1) type av PRA 22.04.09
INT NORD DK UCH NV-93 SV-93
Freetain's Pizang Amaretto
Født: 15.08.1991
ØYELYST: 30.06.01 u.a
PL: 07.09.92 u.a
INT NORD FIN UCH
Tankan's Omega

Født: 05.12.94
ØYELYST: 02.07.04 u.a

Webmaster: Anita Weydahl