STAMTAVLE
 
 

Int.Nord .SF.EST.H.IR.NL.Belg.U.Ch NORDV-08 EUW-08-09 AmsterdamWinner-11
Baltic Winner-14 Baltic Veteran W-14
Freetain's T.S AmaretzoinInt.

Født: 02.12.2005
ØYELYST: 10.06.08 / 18.01.13 u.a
PL: 15.01.07 u.a
ERG Fri

INT NORD UCH NORDV-00 SV-01
Team M Alexander

Født: 20.02.98
ØYELYST: 07.05.07 u.a
DNA-testet FRI fra en
(1) type av PRA 22.04.09
NORDUCH NORDV-99 SV-96
Macrodahls Antonio
Født: 12. 07.92
ØYELYST:25.11.00 u.a
INT S N UCH NV-94-97 SV-92-95
Vittorias Kiss Of Fire
Født: 08.07.88
ØYELYST: 08.01.02 u.a
Kjent bærer av PRA
Skymningen's Kunigunda
Født: 08.07.88
ØYELYST: 21.03.95 u.a
Tairon White Dream
Født: 26.06.96
ØYELYST: 25.11.00 u.a
FIN UCH
Karsndhara Unique Touch
Født: 15.09.94
ØYELYST: 29.04.99 u.a
PL: 12.10.95 u.a
Tairon Scarlett Star
Født: 08.02.94
ØYELYST: 29.04.99 u.a
PL: 12.10.95 u.a
INT NORD UCH
Freetain´s Sweet Anisette
Født: 20.09.2001
ØYELYST: 03.02.07 u.a
PL: 20.01.03 u.a
ERG Fri
DNA-testet FRI fra en
(1) type av PRA 22.04.09
INT NORD DK UCH NV-93 SV-93
Freetain's Pizang Amaretto

Født: 15.08.1991
ØYELYST: 30.06.01 u.a
PL: 07.09.92 u.a
INT N S UCH
Freetain's Be Sovereign

Født:14.09.90
ØYELYST: 25.08.98 u.a
PL: 10.10.91 u.a
N SF UCH
Freetain's Punky Brewster

Født: 02.12.85
ØYELYST:23.07.92 u.a
PL: 22.04.87 u.a
N S UCH
Dagsljus Fannie
Født: 11.06.98
ØYELYST: 18.10.04 u.a
PL: 27.10.99 u.a
ERG Fri
INT NORD UCH
Sutudo's Hårek Viking
Født: 11.02.1995
ØYELYST: 11.02.02 u.a
PL: 20.05.96 u.a
S UCH
Suzzan's Finezze

Født: 06.04.94
ØYELYST:05.03.99 u.a

Webmaster: Anita Weydahl